Dinsdag 14 september 2021, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
35850 IV en 35570 IV / 34269, V + 35570 IV / 34269, W

Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 (Voorjaarsnota); Brief van de staatssecretaris van BZK over toekenning 2e deel 6e tranche liquiditeitssteun Curaçao; Brief van de staatssecretaris van BZK over toekenning zesde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten; Uitvoering Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Procedure wetsvoorstel 35.850 IV en bespreking brieven staatssecretaris van BZK inzake 6e tranche liquiditeitssteun (Sint Maarten en Curaçao)

4.
Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) (33845)

Nabespreking IPKO Bonaire d.d. 23-25 augustus 2021

5.
Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) (33845)

Vooruitblik IPKO januari 2022 Sint Maarten

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen