26.448

Structuur van de uitvoering werk en inkomenDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over de uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van sociale zekerheid.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 18 januari 2022 de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2021 over de stand van de uitvoering sociale zekerheid december 2021 (EK, D met bijlagen).

De commissie besloot op 30 november 2021 op verzoek van de leden van de GroenLinks-fractie (Van Gurp) om op 21 december 2021 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren over de brief van de staatssecretaris van SZW van 23 november 2021 ter aanbieding van het rapport ‘Tussen staat en menselijke maat’ (EK, C met bijlage) en de brief van de minister van SZW van 8 juli 2021 over de stand van de uitvoering sociale zekerheid (EK, B met bijlagen).

De leden van de GroenLinks-fractie (Van Gurp) hebben op 7 december 2021 aangegeven af te zien van de mogelijkheid om op 21 december 2021 inbreng te leveren.

De commissie heeft derhalve besloten het rapport te betrekken bij een eventueel te voeren kennismakingsgesprek met nieuwe bewindspersonen van SZW na de kabinetsformatie, alsook de behandeling van dit rapport in de Tweede Kamer af te wachten.


Kerngegevens

begonnen

15 juli 2021

titel

Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-254] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-254] documenten