T03191

Toezegging De wet na twee jaar evalueren (35.296)De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bezaan (PVV) en het lid Nanninga (Fractie-Nanninga), toe dat de wet na twee jaar geëvalueerd zal worden.


Kerngegevens

Nummer T03191
Status openstaand
Datum toezegging 23 maart 2021
Deadline 1 januari 2024
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie en Veiligheid
Kamerleden Mr. I.A. Bezaan (PVV)
A. Nanninga (Fractie-Nanninga)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Brief
Categorie evaluatie
Onderwerpen handhaving
kraakverbod
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod (35.296)


Uit de stukken

Brief van de minister van J&V over evaluatie van de wet na twee jaar, 35296, F.

Naar aanleiding van de inbreng van de fractie-Nanninga en de PVV bij de plenaire behandeling van het voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) zeg ik Uw Kamer graag toe dat de gevolgen van het wetsvoorstel na twee jaar zullen worden geëvalueerd.


Brondocumenten


Historie

  • 23 maart 2021
    toezegging gedaan