Dinsdag 14 september 2021, commissies Europese Zaken (EUZA), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

3.Plenair themadebat Rechtsstaat, democratie en fundamentele grondrechten, 12 oktober 2021

Bespreking van de voorbereiding

4.35.295 EK, O

Brief van de minister van BuZa over de consultatie inzake richtsnoeren EU MFK-rechtsstaatverordening; EU en de rechtsstaat

Bespreking van de brief d.d. 9 september 2021 van de minister van Buitenlandse Zaken over Consultatie inzake richtsnoeren EU MFK-rechtsstaatverordening

5.Mededelingen en informatie


Korte aantekeningen