Dinsdag 14 september 2021, commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

Verslag nader schriftelijk overleg (35570 XIX, K)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen