Dinsdag 12 oktober 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)



Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
32043, AU

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluatie van de Uniforme Rekenmethodiek (URM) Deel I; Toekomst pensioenstelsel

Bespreking afschrift Tweede Kamerbrief Evaluatie Uniforme Rekenmethodiek (URM)

3.
T02795; 34304 / 34956, A

Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956); Brief van de minister van SZW ter aanbieding van het rapport over het onderzoek naar de vormgeving en gerichtheid van het loonkostenvoordeel voor jongeren en de rapportage over de duurzaamheid van de banen in de banenafspraak over het derde kwartaal van 2019 tot aan het derde kwartaal van 2020; Wet tegemoetkomingen loondomein

Bespreking brief aanbieding onderzoekrapport vormgeving en gerichtheid LKV jongeren en rapportage duurzaamheid van werk banenafspraak 2020

4.
Voorbespreking informeel kennismakingsgesprek staatssecretaris SZW

Bespreking

5.
21.501-31 EK, AN

Brief van de minister van SZW over de geannoteerde agenda Raad WSBVC van 15 oktober 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen