35.935

Tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzakenDit wetsvoorstel bevat tijdelijke regels voor de uitvoering van EU-Verordening 2018/1861PDF-document over grenscontroles en de EU-Verordening 2018/1862PDF-document over politiële en justitiële samenwerking in strafzaken. Deze tijdelijke regels zijn nodig omdat de Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid nog niet is ingediend bij de Tweede Kamer. Hiermee wordt het mogelijk om vooruitlopend op de inwerkingtreding de uitvoeringswet bij ministeriële regeling een deel van de instanties het recht op toegang te geven tot en in sommige gevallen doorzoeking van het Schengen Informatiesysteem (SIS).

Met dit voorstel wordt voorkomen dat in de periode tot aan inwerkingtreding Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid het Schengen Informatiesysteem niet geraadpleegd kan worden bij bijvoorbeeld de registratie van een vuurwapen of de openbare orde toets in het kader van naturalisatie. De tijdelijke regels vervallen zodra de onderdelen over de SIS-verordeningen van de in voorbereiding zijnde Uitvoeringswet grenzen en veiligheid in werking treedt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 20 januari 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 februari 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

5 oktober 2021

titel

Tijdelijke regels ter uitvoering van de SIS-verordening grenscontroles en de SIS-verordening politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten