Dinsdag 26 oktober 2021, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
33118, CN

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZK over mogelijkheden van omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen; Omgevingsrecht

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen