Dinsdag 2 november 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Inventarisatie van de behoefte aan een begrotingsdebat SZW (35925 XV)

Inventarisatie

4.
32043, AU

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluatie van de Uniforme Rekenmethodiek (URM) Deel I; Toekomst pensioenstelsel

Inbreng voor schriftelijk overleg

5.
35555, H & 35555, L

Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens; Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitgestelde betaling van een bedrag ineens; Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Bespreking

6.
34325, O

Verslag van een schriftelijk overleg met de initiatiefnemer over de appreciatie van de uitvoeringstoetsen en de aankondiging van een novelle bij de Wet verdringingstoets; Initiatiefvoorstel-Van Kent Wet verdringingstoets

Vaststellen brief

7.
Terugblik kennismakingsgesprek met demissionair staatssecretaris Wiersma d.d. 26 oktober 2021

Bespreking

8.
21.501-31 EK, AO

Brief van de staatssecretaris van SZW inzake verslag Raad WSBVC van 15 oktober 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

9.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

Bespreking

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen