Dinsdag 26 oktober 2021, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen