35.355, E

Motie-Recourt (PvdA) c.s. over het weigeren van de afgifte van een verklaring omtrent gedrag door deskundigenIn deze motie wordt de regering verzocht ervoor zorg te dragen dat het weigeren van afgifte van een verklaring omtrent gedrag altijd wordt gedaan door goed geïnformeerde en deskundige mensen die altijd inzicht hebben in de gegevens die hiervoor worden gebruik en de verwerking van deze gegevens.Kerngegevens

nummer 35.355, E
ingediend 2 november 2021
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 9 november 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen.
indiener(s) J. Recourt (PvdA)
mede ondertekend door M.M. de Boer (GroenLinks)
B.O. Dittrich (D66)
R.A. Janssen (SP)
dossier(s) In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35.355)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd