35.982

Staat van de Europese Unie 2022Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van de Staat van de Europese Unie 2022.

Meer informatie over de behandeling van het Europees Werkprogramma 2022 is terug te vinden in het Edossier E210023.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 15 maart 2022 de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken van 15 februari 2022 inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2022 van de Eerste Kamer (EK, B) als hamerstuk afgedaan

De Algemene Europese Beschouwingen vonden plaats op 7 juni 2022.

Tijdens de beschouwingen zijn 4 moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 14 juni 2022.

De Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA) bespreekt op 17 januari 2023 het verslag van een schriftelijk overleg van 3 januari 2023 (EK, L met bijlage) over de uitvoering van de motie Koole c.s. (EK, G).


Kerngegevens

begonnen

29 november 2021

titel

Staat van de Europese Unie 2022

schriftelijke voorbereiding


Documenten