Motie-Koffeman: pas op de plaats grootschalige datacentrum ZeewoldeSenator Koffeman (PvdD) heeft dinsdag in een motie gevraagd om een pas op de plaats in de voorbereidingen van de bouw van een grootschalig datacentrum van het bedrijf Meta in Zeewolde. Dat gebeurde in een debat als vervolg op een interpellatie van Koffeman van minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op 22 februari jl. over de kabinetsvisie over de bouw van grootschalige datacentra in Nederland. Koffeman drong toen ook al aan op stopzetting van het project. De Eerste Kamer stemt volgende week, op dinsdag 22 maart, over de motie-Koffeman.

De gemeente Zeewolde heeft een bestemmingsplan voor de bouw van het datacentrum van 166 hectare Meta vastgesteld. Kabinet en gemeente overleggen hiernaast nog over de eisen van het kabinet voor de verkoop van de grond - in eigendom van het Rijk - voor het datacentrum. Die eisen gaan onder meer over energiegebruik, terugwinning van energie en een aantal milieueisen.

Senator Koffeman vroeg de minister dinsdag de gemeente Zeewolde op grond van strijdigheid met het algemeen belang te dwingen - in afwachting van striktere regels voor grootschalige datacentra - te stoppen met verdere voorbereidingen. Koffeman voerde daarbij onder meer aan dat de nieuwe regeringscoalitie zwaardere eisen heeft vastgelegd voor de vestiging van toekomstige datacentra.

De Eerste Kamer nam in december 2021, toen het huidige kabinet-Rutte IV nog niet was aangetreden, een motie van Koffeman aan om de verkoop van de grond voor het datacentrum op te schorten. Koffeman wil dat voor het datacentrum in ieder geval extra eisen voor energieopwekking, gebruik van water en het gebruik van restwarmte, alvorens vergunningen worden afgegeven.

Minister De Jonge herhaalde dinsdag dat hij op dit moment geen juridische mogelijkheden heeft om het bestemmingsplan ongedaan te maken, maar hij werkt wel aan een steviger wettelijk kader om dit in de toekomst voor vergelijkbare projecten wel te kunnen, maar "het aangescherpte beleid kan niet met terugwerkende kracht toegepast worden," aldus De Jonge, die ook aangaf dat de vestiging van het datacentrum wat hem betreft nog geen gelopen race is. Het kabinet heeft met name zorgen over het ruimtebeslag en het energieverbruik van dergelijke centra.

Senator Nicolaï (PvdD) gaf in reactie op de stellingname van de minister aan dat het Rijk "bij urgent beleid" op grond van bestaande regels in de Gemeentewet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening wel degelijk de mogelijkheid heeft een pas op de plaats af te dwingen.Deel dit item: