IPU spreekt zich uit over OekraïneZo'n 800 parlementariërs uit 108 landen namen van 20 tot en met 24 maart deel aan de vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) in Nusa Dua, Indonesië. De IPU is de oudste internationale samenwerkingsorganisatie van parlementen wereldwijd. Vanuit Nederland waren Eerste Kamerleden Joop Atsma (delegatieleider, CDA), Arda Gerkens (SP) en Ton Raven (OSF), en Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) aanwezig. Eerste Kamerlid Paulien Geerdink (VVD) volgde de conferentie online.


Russische invasie in Oekraïne

Tijdens de openingsceremonie lieten zowel IPU-voorzitter Pacheco als Voorzitter van het Indonesische parlement Maharani zich uit over de oorlog in Oekraïne en riepen ze op tot vreedzame oplossing van de oorlog.

Ook de 12 Plus Groep, één van de zes geopolitieke groepen binnen de IPU, sprak over de invasie van Rusland. De 12 Plus Groep vroeg de IPU-president zich ferm uit te spreken over de Russische inval en de eerdere verklaring uitgebracht door het dagelijkse bestuur van de IPU te laten aannemen door de vergadering.

Op 21 maart werd na een hoofdelijke stemming een voorstel van Nieuw-Zeeland aangenomen: peaceful resolution of the war in Ukraine, respecting international law, the charter of the United Nations and territorial integrity .

In het urgentiedebat op 22 maart onderstreepte Agnes Mulder dat deze oorlog is gestart door president Poetin, met enorm lijden onder vrouwen en kinderen en miljoenen mensen op de vlucht. Mulder: "Deze oorlog heeft grote gevolgen voor de hele wereld, onder meer de voedselzekerheid die in gevaar komt."

Later namen de aanwezige leden een door een gemengd comité aangepaste resolutie aan. De resolutie vraagt de IPU een task force op te richten over de situatie in Oekraïne om de rol van parlementen te faciliteren om te komen tot een vreedzame oplossing. De 12 Plus Groep stelde voor om hun voorzitter, Arda Gerkens, hiervoor voor te dragen naast een parlementslid uit IJsland. Namens de Nederlandse delegatie had delegatieleider Atsma aangedrongen op een neutrale bemensing van deze werkgroep.


Side event Oekraïne

Op 20 maart organiseerde Arda Gerkens als voorzitter van de 12 Plus Groep een s ide event over de situatie in Oekraïne waarvoor alle parlementsleden waren uitgenodigd. De bijeenkomst werd geopend met een moment van stilte waarmee de parlementsleden hun solidariteit betuigden met de Oekraïense bevolking.

Via een videoverbinding sprak Oekraïens parlementslid Lesia Vashylenko en voorzitter van de delegatie vrouwelijke parlementsleden in de IPU, een volle zaal toe over de situatie in haar land. Zij kreeg een minutenlange staande ovatie.


Klimaatdebat "Getting to zero: mobilizing parliaments to act"

Het centrale thema van deze assemblee was het mobiliseren van parlementen om actie te ondernemen inzake klimaatverandering. Agnes Mulder sprak de plenaire vergadering toe. Zij gaf aan dat in Nederland de oppositiepartijen een klimaatwet hebben ingediend wat geleidelijk aan steun kreeg van de coalitie. "Parlementen zouden duidelijke richtlijnen moeten geven aan welke klimaatnormen bedrijven moeten voldoen," zei Mulder.


Commissie Duurzame Ontwikkeling

Mulder zat als voorzitter van de commissie Duurzame Ontwikkeling de vergaderingen van deze commissie voor. In die vergaderingen zijn amendementen aangenomen op de resolutie over het benutten van informatie- en communicatietechnologie als een facilitator voor de onderwijssector, ook in tijden van pandemie. Namens de Nederlandse delegatie bracht Ton Raven een amendement in dat er rekening moet worden gehouden met compensatie van onderwijzend personeel vanwege de toename van de werklast bij het geven van hybride onderwijs.


Schending van mensenrechten van parlementariërs wereldwijd

De Nederlandse delegatie is blij met de uitkomsten van de conferentie. "De IPU heeft als collectief van de parlementen stevig stelling genomen. Dat geldt in het bijzonder voor de stellingname tegen Rusland," aldus delegatieleider Joop Atsma.

De IPU maakt zich in toenemende mate ook zorgen over de positie van parlementariërs in meerdere landen. Op dit moment wordt een recordaantal gekozen parlementariërs het werken onmogelijk gemaakt, zitten ze gevangen of zijn zelfs verdwenen. De afgelopen maanden betrof het maar liefst 217 parlementariërs die in tientallen landen hun werk niet kunnen of mogen doen.

De IPU oefent grote druk uit op de betreffende landen, hun regeringen en parlementen, om daarin verandering te brengen. "Het is belangrijk vast te stellen dat deze initiatieven soms daadwerkelijk effect hebben. Vanuit Nederland wordt dit belangrijke werk ook voluit gesteun," zei Atsma.


Nederlandse delegatie bij de IPU in Nusa Dua

De delegatie tijdens deze vergadering van de IPU bestond uit de Eerste Kamerleden Joop Atsma (delegatieleider, CDA), Arda Gerkens (SP) en Ton Raven (OSF) en het Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA). Eerste Kamerlid Paulien Geerdink (VVD) volgde de conferentie online.

De dag voor en tijdens de IPU-sessie vergaderde de 12 Plus Groep, een van de zes geopolitieke groepen binnen de IPU, onder Nederlands voorzitterschap van Arda Gerkens en georganiseerd door Griffie Interparlementaire Betrekkingen.

De delegatie sprak tijdens hun verblijf ook met Lambert Grijns, de Nederlandse ambassadeur in Indonesië. Griffier van de Eerste Kamer, Remco Nehmelman nam deel aan de vergaderingen van de vereniging van secretarissen-generaal (ASGP) die altijd bijeenkomen tijdens een IPU-assemblee. Hij werd verkozen in het bestuur van deze vereniging.


Deel dit item: