35.925 VI, O

Motie-Bezaan (PVV) c.s. over referenda inzake internationale verdragenIn deze motie wordt de regering verzocht om bij het sluiten van internationale verdragen de bevolking de kans te geven zich uit te spreken in een referendum.Kerngegevens

nummer 35.925 VI, O
ingediend 31 mei 2022
bij Debat over de Staat van de Rechtsstaat
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 28 juni 2022 verworpen. Fractie-Nanninga, SP, Fractie-Otten, PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) I.A. Bezaan (PVV)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-Van de Klashorst (PVV)
A.W.J.A. van Hattem (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022 (35.925 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)