Stemming Opnemen van een algemene bepaling in de GrondwetVerslag van de vergadering van 5 juli 2022 (2021/2022 nr. 36)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (35786).

(Zie vergadering van 28 juni 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over het wetsvoorstel 35786, Verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen?

Gaat uw gang. De heer Talsma namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Talsma (ChristenUnie):

Dank u zeer, voorzitter. Mijn fractie heeft stevig geworsteld met dit voorstel, want wij hadden de Grondwet graag een rijkere, meer betekenisvolle algemene bepaling gegund, zeg ik in alle eerlijkheid, dan degene die nu voorligt en die naar onze opvatting zowel normatief als declaratoir erg mager is uitgevallen. En tegelijkertijd hebben we als ChristenUnie indertijd niet voor niets de motie-Engels medeondertekend, want we hechten veel waarde aan de notie van de democratische rechtsstaat in onze Grondwet en nu tegenstemmen zou dat doel niet dichterbij brengen. Alles afwegend zal mijn fractie dan ook steun geven aan de voorgestelde tekst.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Talsma. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, de SGP, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.