36.120 IX / 36.120 XV, F

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het inhalen van de gemiste indexatie door pensioenfondsenIn deze motie wordt het kabinet verzocht te bevorderen dat de pensioenfondsen per 1 januari 2023 de gemiste indexatie sinds 2008 maximaal mogen inhalen.Kerngegevens

nummer 36.120 IX / 36.120 XV, F
ingediend 12 juli 2022
behandelstatus aangehouden
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2022 aangehouden.
vervaldatum aanhouding 6 juni 2023
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 XV)
Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 IX)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)