36.120 XV

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2022.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 7 juli 2022 aangenomen.

Voor: SP, DENK, Fractie Den Haan, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, PVV en FVD.

Tegen: GroenLinks, Volt, PvdA, PvdD, BBB, BIJ1, JA21 en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, D66, SP, PvdD, PVV, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop.

Tegen: PvdA, GroenLinks en Fractie-Otten.

Tijdens het debat op 12 juli 2022 zijn zeven moties ingediend. Vijf moties werden aangehouden en over twee moties is op 12 juli 2022 gestemd.

De OSF was niet aanwezig bij de stemmingen.


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.


Documenten

27