36.259

Staat van de Europese Unie 2023Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die betrekking hebben op de behandeling van de Staat van de Europese Unie 2023.

Meer informatie over de behandeling van het Europees Werkprogramma 2023 is terug te vinden in het Edossier E220023.


Stand van zaken

Op 11 mei 2023 stelde het lid De Boer (GroenLinks) schriftelijke vragen (ex artikel 140 Regelement van Orde) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de vierde top van de Raad van Europa.

De Algemene Europese Beschouwingen vonden plaats op 18 april 2023. Tijdens dit debat zijn vijf moties ingediend. Eén motie werd tijdens het debat ingetrokken. Twee moties werden op 9 mei 2023 aangehouden en over twee moties werd op 9 mei 2023 gestemd.

De stemming over de motie-Prast (PvdD) c.s. over het welzijn van werkende dieren (EK, H) vond plaats op 30 mei 2023.

Op 27 juni 2023 is de gewijzigde motie-Karimi (GroenLinks-PvdA) c.s. over de onmiddelijke beëinding van de financiering van de Libische autoriteiten door de Europese Unie (EK, N) ingediend. De stemming over deze moties vindt plaats op 4 juli 2023.


Kerngegevens

begonnen

30 november 2022

titel

Staat van de Europese Unie 2023

Documenten

44