36.259, N

Gewijzigde motie-Karimi (GroenLinks-PvdA) c.s. over onmiddellijke beëindiging van de financiering van Libische autoriteiten door de Europese UnieIn deze motie wordt de regering verzocht zich ondubbelzinnig uit te spreken tegen verdere financiële samenwerking met Libië en voor de beëindiging van de financiering door de EU van Libische autoriteiten die zich schuldig maken aan deze misdaden tegen de menselijkheid.Kerngegevens

nummer 36.259, N
ingediend 18 april 2023
gewijzigd 27 juni 2023
bij de Algemene Europese Beschouwingen 2023
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 4 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. OPNL, GroenLinks-PvdA, Volt, PvdD, SP en ChristenUnie stemden voor.
indiener(s) F. Karimi (GroenLinks)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
A.Sj. van der Goot
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
N.K. Koffeman (PvdD)
afgevallen ondertekenaar(s) M.M. de Boer (GroenLinks)
M.A.J. Krijnen (GroenLinks)
H.M. Prast (PvdD)
P. Rosenmöller (GroenLinks)
dossier(s) Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)
behandelende commissie(s) commissie voor Europese Zaken (EUZA)