Dinsdag 31 januari 2023, commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.36183

Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake huisvestingspakket migratiecrisis

Nadere procedure

3.Rondvraag


Korte aantekeningen