36.183

Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 inzake huisvestingspakket migratiecrisisDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (35.925 VII) in verband met de budgettaire verwerking van in de brief van 26 augustus 2022 (TK 19.637, 2992 met bijlage) aangekondigde maatregelen met betrekking tot de asielopvangcrisis.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 8 november 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en JA21.

Tegen: PVV, FVD en Groep Van Haga.

Lid Gündoğan was afwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 februari 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS.

Tegen: Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, PVV, FVD en Fractie-Frentrop.


Kerngegevens

ingediend

31 augustus 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 30 augustus van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 30 augustus, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 30 augustus.


Documenten