Dinsdag 7 maart 2023, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Technische briefing Algemene Rekenkamer 'Focus op opvangcapaciteit asielzoekers'

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen