Dinsdag 4 april 2023, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Besloten technische briefing rapport Algemene Rekenkamer 'Focus op opvangcapaciteit voor asielzoekers'