36.308

Implementatie Richtlijn erkenning beroepskwalificaties binnenvaartDit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2017/2397PDF-document over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart in de Binnenvaartwet. Hiermee komt er binnen de Europese Unie een gemeenschappelijk kader voor de erkenning van minimumberoepskwalificaties voor de binnenvaart.

Met de EU-richtlijn worden de voorwaarden en procedures vastgesteld voor de certificering van de beroepskwalificaties van personen die betrokken zijn bij het bedienen van een binnenschip en voor de erkenning van die kwalificaties in de andere lidstaten. Tot nu toe had certificering van de beroepskwalificatie alleen betrekking op de schipper. Nu wordt dit uitgebreid naar alle dekbemanningsleden. Ook wordt het ervaringsgerichte kwalificatiesysteem voor dekbemanningsleden gewijzigd in een competentiegericht kwalificatiesysteem.

De uiterste implementatiedatum van de EU-richtlijn was 17 januari 2022.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2 herdruk) op 25 mei 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juni 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 februari 2023

titel

Wijziging van de Binnenvaartwet in verpand met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

11