36.309

Afschaffen schuldig nalatig verklaren bij niet of niet geheel betalen premie volksverzekeringenDit wetsvoorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om iemand schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor volksverzekeringen. Wanneer iemand niet (volledig) aan zijn AOW-premieverplichtingen voldoet kan diegene schuldig nalatig verklaard worden en eventueel gekort worden op zijn AOW-uitkering. De burger heeft vervolgens geen mogelijkheden meer om deze korting ongedaan te maken.

Volgens het kabinet is het proces van schuldig nalatig verklaren toe aan een fundamentele herziening. Zowel vanuit het perspectief van de burger als van de uitvoering zijn er knelpunten waarvoor aanpassingen noodzakelijk zijn. Een verklaring schuldige nalatigheid leidt bijvoorbeeld vaak tot disproportionele effecten voor (soms) kwetsbare burgers. Met dit wetsvoorstel wordt daarom geregeld dat de wettelijke bepalingen inzake schuldige nalatigheid vervallen. Het niet of niet geheel betalen van verschuldigde AOW-premies zal dan niet meer leiden tot een korting op de AOW-uitkering. Daarnaast wordt de premievordering gehandhaafd op eenzelfde wijze als de overige belastingen en verschuldigde premies volksverzekeringen. Met de voorgestelde wijziging verandert het opbouwkarakter van de AOW en de plicht van verzekerden om over hun inkomsten AOW-premie te betalen niet.

Dit voorstel wijzigt ook de Wet algemene ouderdomsverzekering BES (AOV), waarbij schuldige nalatigheid wordt afgeschaft op eenzelfde wijze als bij het voorstel ten aanzien van de AOW.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 21 september 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 oktober 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 februari 2023

titel

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Invorderingswet 1990 in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet geheel betalen van de premie voor de volksverzekeringen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

13