36.334

Invoering vergunningplicht en meldplicht voor het verrichten van handelingen met poliovirusDit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de eisen op het gebied van het werken met bepaalde typen poliovirussen worden aangescherpt. Het voorstel zorgt ervoor dat er een vergunningsplicht wordt ingesteld voor het verrichten van handelingen met dit type poliovirussen. Verder moet iedereen die met deze virussen werkt, dit melden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het doel van dit wetsvoorstel is inzichtelijk te maken waar er met welke virussen wordt gewerkt en om het werken hiermee zo veilig mogelijk te maken.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 23 april 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 mei 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 maart 2023

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

16