Dinsdag 30 mei 2023, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.30573, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de Staat van Migratie 2022; Migratiebeleid

Bespreking van verslag nader schriftelijk overleg, desgewenst inbreng voor nader schriftelijk overleg

3.Toezeggingen rappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

Bespreking verslag schriftelijk overleg

5.Plenaire behandeling 35.687 en 35.688

Intrekking voorbehouden Verdrag status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid; Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

Bespreking datum

7.Rondvraag


Korte aantekeningen