Dinsdag 30 mei 2023, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Let op: vergadering start 5 min na aanvang middagpauze plenair


3.RondvraagKorte aantekeningen