Dinsdag 30 mei 2023, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.Mededelingen en informatie

5.Openstaande correspondentie

Ter informatie: overzicht openstaande correspondentie

6.Rondvraag


Korte aantekeningen