36.067, AP

Gewijzigde motie-Moonen (D66) c.s. over een regeling voor externe geschilbeslechtingDeze motie spreekt de wens uit dat wanneer conclusies van de uitgevoerde evaluatie van de regeling voor externe geschilbeslechting daartoe aanleiding geven alsdan, in overleg met de minister van Justitie en Veiligheid of minister voor Rechtsbescherming, tot aanpassing wordt over gegaan, en die bindend adviesregeling in de vorm van een Algemene maatregel van Bestuur bij beide Kamers voor te hangen.Kerngegevens

nummer 36.067, AP
ingediend 23 mei 2023
gewijzigd 30 mei 2023
behandelstatus gewijzigd
aangenomen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. OSF, Fractie-Nanninga, PvdD, Fractie-Otten, PVV en 50PLUS stemden tegen.
indiener(s) C.P.M. Moonen (D66)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
P.H.J. van der Voort (D66)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus deels uitgevoerd


Uitvoering