36.067, AK

Motie-Prast (PvdD) over het beëindigen van de naar rato aftopping van deeltijdersIn deze motie wordt de regering verzocht maatregelen te treffen om aan de naar rato aftopping van deeltijders een einde te maken, en de Kamer daarover binnen een half jaar te informeren.Kerngegevens

nummer 36.067, AK
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP en PvdD stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)