36.067, AL

Motie-Prast (PvdD) over een jaarlijks weegmoment inzake een beheerste transitieIn deze motie wordt de regering verzocht jaarlijks een expliciet weegmoment te laten plaatsvinden waarop kan worden bezien of voor een beheerste transitie meer tijd moet worden genomen.Kerngegevens

nummer 36.067, AL
ingediend 23 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, PvdD, PVV, SGP, ChristenUnie en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) H.M. Prast (PvdD)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)