36.067, AQ

Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het advies van de Landsadvocaat inzake het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenenIn deze motie verlangt de Kamer van de minister voor APP het advies van de Landsadvocaat over aspecten van het eigendomsrecht in het kader van de Wet toekomst pensioenen onverwijld en integraal aan de Eerste Kamer ter beschikking te stellen en verwijst daarbij naar artikel 68 van de Grondwet.Kerngegevens

nummer 36.067, AQ
ingediend 30 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na hoofdelijke stemming met 24 stemmen voor en 49 stemmen tegen verworpen. SP, 50PLUS, PVV, Fractie-Nanninga, OSF, FVD, Fractie-Frentrop en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) M.J. van Rooijen (50PLUS)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)