36.067, AX

Nader gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het opzeggen van vertrouwen in de minister voor APP als het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen niet wordt ingetrokkenIn deze motie wordt het vertrouwen in de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) opgezegd als de minister voor APP de Wet toekomst pensioenen niet intrekt.Kerngegevens

nummer 36.067, AX
ingediend 30 mei 2023
gewijzigd 30 mei 2023
behandelstatus gewijzigd
verworpen
toelichting behandelstatus Op 30 mei 2023 na hoofdelijke stemming met 7 stemmen voor en 66 stemmen tegen verworpen. PVV en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Wet toekomst pensioenen (36.067)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)