36.229, E

Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over kansengelijkheid voor studenten in het middelbaar en het hoger onderwijsIn deze motie wordt de regering verzocht bij de begroting voor 2024 vanaf het studiejaar 2024-2025 de inkomensgrens voor de aanvullende beurs voor mbo-studenten alsnog gelijk te trekken met die voor ho-studenten.Kerngegevens

nummer 36.229, E
ingediend 30 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 juni 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. D66, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) E.B. van Apeldoorn (SP)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
N.K. Koffeman (PvdD)
dossier(s) Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (36.229)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)