36.229, F

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over dekking in de begroting 2024 voor compensatie van studenten van de pechgeneratieIn deze motie wordt de regering verzocht in de begroting 2024 te voorzien in een dekking voor compensatie van studenten van de pechgeneratie.Kerngegevens

nummer 36.229, F
ingediend 30 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 juni 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, GroenLinks, D66, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
dossier(s) Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (36.229)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)