36.229, H

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de door de afschaffing van de korting op het collegegeld vrijkomende middelenIn deze motie wordt de regering verzocht de toezegging van de minister de door de afschaffing van de korting op het collegeld vrijkomende middelen voor 100% aan studenten te besteden alsnog gestand te doen en de vrijkomende middelen zoals beloofd volledig ten goede te laten komen aan studenten.Kerngegevens

nummer 36.229, H
ingediend 30 mei 2023
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 6 juni 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, PvdD, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
dossier(s) Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs (36.229)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)