Dinsdag 4 juli 2023, commissies Binnenlandse Zaken (BIZA) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35.210 VI / 35.925 VII, M

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de gespreksverslagen van de Landelijk Regietafel van Migratie en Integratie en over aanbod Rijksvastgoedbedrijf voor opvangen van vluchtelingen; Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Bespreking verslag van een nader schriftelijk overleg3.Rondvraag


Korte aantekeningen