Stemming Wet vaststellingsprocedure staatloosheidVerslag van de vergadering van 6 juni 2023 (2022/2023 nr. 36)

Aanvang: 12.30 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid) (35687).

(Zie vergadering van 5 juni 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over het wetsvoorstel 35687, Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid, kortom de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de OSF, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de VVD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.