36.377

Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaalDit wetsvoorstel regelt de instelling van een nieuw zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in de vorm van een Autoriteit welke de verantwoordelijkheid krijgt om online kinderpornografisch materiaal ontoegankelijk te maken. De oprichting van dit bestuursorgaan is al noodzakelijk in verband met de uitvoering van EU-verordening 2021/784PDF-document over het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud.

Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om op te treden tegen aanbieders van communicatiediensten via wiens diensten online kinderpornografisch materiaal wordt opgeslagen of doorgegeven. De Autoriteit zal beschikken over de optie om aan deze aanbieders een bindende aanwijzing te geven. Dit houdt het bevel in om het online materiaal ontoegankelijk te maken voor internetgebruikers zodat het niet meer mogelijk is dit materiaal te benaderen. Naleving van deze verplichting kan worden afgedwongen met een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete. Daarnaast kan de Autoriteit aanbieders van hostingdiensten die regelmatig met online kinderpornografisch materiaal worden geconfronteerd verplichten maatregelen te nemen om de opslag en doorgifte van dit materiaal te beperken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 mei 2024 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juni 2024 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

9 juni 2023

titel

Regels over een bestuursrechtelijke aanpak van online kinderpornografisch materiaal (Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

25