Dinsdag 4 juli 2023, commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Agenda

1.Vaststellen agenda


2.Veehouderij en gezondheid omwonenden (T02664)

Verslag nader schriftelijk overleg (28973 / 29683, N)


Bespreking verslag nader schriftelijk overleg3.RondvraagKorte aantekeningen