Dinsdag 11 juli 2023, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda en korte voorstelronde

4.36081/19637, J

Toezegging Brief staatssecretaris op diverse vragen m.b.t. migratie (36.081); Brief van de staatssecretaris van J&V over opvang derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne; Vreemdelingenbeleid

Bespreking brief en status toezegging

6.Benoeming (plaatsvervangend) leden van de Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol & vooraankondiging 13e JPSG-bijeenkomst 20-21 september a.s. te Brussel, België

Bespreking

8.Openstaande correspondentie

9.Rondvraag


Korte aantekeningen