Dinsdag 12 september 2023, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.36350 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Voorjaarsnota)

Inbreng voor het verslag

4.36360 VIII

Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

Inbreng voor het verslag

5.36200 VIII, H

Brief van de minister van OCW over Onderzoekskaders 2023 Inspectie van het Onderwijs en de verslagen van de Ringen; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

Bespreking


6.Toezegging T03079

Brief van de staatssecretaris van OCW over reactie op een aantal toezeggingen rond de gewijzigde nieuwedienstenprocedure publieke omroep; Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster; Toezegging Markteffectanalyse door de ACM in de nieuwe dienstenprocedure (35.042/35.453)

Bespreking brief en bepaling status toezegging


7.E220025

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording nadere vragen over het Europese voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over het Europese voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg en brief Europese Commissie9.Kennismakingsgesprekken met OCW-bewindslieden

Bespreking

11.Rondvraag


Korte aantekeningen