Dinsdag 12 september 2023, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.COSAC Voorzittersbijeenkomst 17/18 September 2023

Bespreking ambtelijk voorbereide annotaties

3.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Europese Raad van 29 en 30 juni 2023; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 10 juli 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen