Dinsdag 31 oktober 2023, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.GEANNULEERD Kennismakingsgesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het gesprek betreft uitsluitend onderwerpen die tot het werkterrein van de commissie IWO behoren