Dinsdag 12 september 2023, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

7.21501-31, BI

Brief van de minister van SZW inzake verslag Informele Raad WSB van 13 en 14 juli 2023; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking

8.Mededelingen en informatie


9.Rondvraag


Korte aantekeningen