Dinsdag 12 september 2023, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)
Agenda

1.Vaststellen agenda

4.33845 AO / nr.52

Brief regering; Kabinetsreactie IPKO juni 2023; Interparlementair Koninkrijksoverleg vanaf 2014

Bespreking Kabinetsreactie Afsprakenlijst IPKO juni 2023

5.T03273

Toezegging Met de landen te bespreken dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk de mogelijkheid wordt geboden tot het aangaan van een huwelijk tussen partners van gelijk geslacht en de Kamer daarover te informeren (35.570 IV)

Bespreking Kamerbrief inzake huwelijk tussen partners van gelijk geslacht in Caribisch deel Koninkrijk

7.Rondvraag


Korte aantekeningen