Dinsdag 12 september 2023, commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.32317, OD

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda informele JBZ-Raad van 20 en 21 juli 2023; JBZ-Raad

Bespreking geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 20-21 juli jl.

4.32317, OE

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag informele JBZ-Raad van 20-21 juli 2023; JBZ-Raad

Bespreking verslag informele JBZ-Raad 20-21 juli 2023 j.l.

5.Mededelingen en informatie

6.Openstaande correspondentie

7.Rondvraag


Korte aantekeningen