Dinsdag 26 september 2023, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Terugkoppeling COSAC Voorzittersbijeenkomst 17/18 september 2023


Mondelinge terugkoppeling door de commissievoorzitter

4.ICM Europese verkiezingen 25 oktober 2023


Bespreking deelname ICM Europese verkiezingen 25 oktober 2023

5.21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 27 en 28 september 2023; Brief van de minister van BuZa inzake de Geannoteerde Agenda voor de Raad Algemene Zaken van 19 september 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken


Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen